Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO Szanowny Kliencie, Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób EUROSTOCK MEDIA Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych, przekazanych do Stock Market Magazine przez Klientów – osoby fizyczne, jest: EUROSTOCK MEDIA Sp. z o.o. Świętokrzyska 32/27, 00-116 Warszawa, Polska NIP 5252782743 | REGON 382745830 (dalej jako “EUROSTOCK MEDIA"). Tel.: (+48) 450.08.48.48 e-mail: redakcja@stockmarket.com.pl. Następujące dane Klienta są zbierane oraz przetwarzane przez EUROSTOCK MEDIA: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres IP komputera Klienta. EUROSTOCK MEDIA zbiera dane osobowe przekazane EUROSTOCK MEDIA od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania świadczonych usług, w tym kontaktu z Klientem, przesyłania materiałów dotyczących realizowanego zlecenia lub w celu przedstawienia oferty. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że dane osobowe zebrane od Klienta mogą zostać przekazane, na podstawie pisemnego upoważnienia, pracownikom EUROSTOCK MEDIA, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient EUROSTOCK MEDIA ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, złożonych EUROSTOCK MEDIA, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta przez Klienta z EUROSTOCK MEDIA w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, EUROSTOCK MEDIA uprawnione jest do usunięcia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane EUROSTOCK MEDIA w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, przechowywane będą przez EUROSTOCK MEDIA w zakresie oraz w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.